ΜΕΛΕΤΕΣ

 •  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια
 • Πυροπροπροστασίας
 • Περιβαντολλοντικές επιπτώσεις και βιολογικοί καθαρισμοί
 • Ενεργειακές μελέτες (φωτοβολταικά , αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, συμπαραγωγή ΣΗΘ)
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων –Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Βιομηχανικά κτίρια , εργοστάσια , βιοτεχνίες (με ισχύ < 22 ΚW)
 • Εγκαταστάσεις οχημάτων, Πρατηρίων υγρών καυσίμων
 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 • Ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Επιβλέψεις Μηχανολογικών έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες