ΠΡΟΦΙΛ   (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

Το τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε το 1985 στην Θεσσαλονίκη από την Μαρία Ταυρίδου Μηχανολόγο Μηχανικό και δραστηριοποιείται έως και σήμερα, παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων και εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα, τεχνικού συμβούλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων για την οργάνωση και την αδειοδότησή τους καθώς επίσης υπηρεσίες τεχνικής ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια, οι δραστηριότητες έχουνε διευρυνθεί τους τομείς δραστηριότητάς μας και στο χώρο παροχής υπηρεσιών στους τομείς: οργάνωσης επιχειρήσεων, διαχείρισης ποιότητας, καθώς και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση είναι :

 • Μελέτες – επιβλέψεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων
 • Μελέτες πυροπροστασίας κτιρίων και ειδικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων , βιολογικών καθαρισμών
 • Αδειοδοτήσεις βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, συνεργείων αυτοκινήτων, σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια)
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανολόγου μηχανικού.

Παράλληλα η Μαρία Ταυρίδου είναι ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της κατασκευαστικής εταιρείας  «ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»-«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (EUROPEAN CONSTRUCTIONS AND CONSULTING COMPANY E.C.C.) η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών, επιβλέψεων, εκτελέσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η τιμιότητα, η βέλτιστη ποιότητα και η ταχύτητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  ήταν και είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνικού γραφείου που το καθιέρωσαν και το καθιστούν βιώσιμο και αξιόπιστο σε ένα περιβάλλον έντονου και διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πελατών μας είναι η αυξανόμενη ανάπτυξη του κύκλου  εργασιών μας με αποτέλεσμα η επιχείρηση να στελεχώνεται από έξι άτομα. Όλοι οι συνεργάτες μας ενημερώνονται συνεχώς για τις τεχνικές εξελίξεις στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής συμμετέχοντας σε σεμινάρια και παρακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνικής νομοθεσίας.

Η πολυετής πείρα σε οικοδομικά έργα ποικίλων απαιτήσεων, η συνεχής επαφή με νέες τεχνολογίες, η συνεργασία με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελούν εγγύηση για την παροχή των βέλτιστων ολοκληρωμένων λύσεων για κάθε απαίτηση στο χώρο των μελετών, επιβλέψεων και εκτελέσεων των τεχνικών έργων.

Επιστέγασμα της ανοδικής μας πορείας και της μακροχρόνιας εμπειρίας, εδιεδίκευσης και τεχνογνωσίας μας είναι η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008, έτσι ώστε δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουμε με καλύτερες συνθήκες και σύγχρονα πρότυπα.

 • Μελέτες – επιβλέψεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων
 • Μελέτες πυροπροστασίας κτιρίων και ειδικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων , βιολογικών καθαρισμών
 • Αδειοδοτήσεις βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, συνεργείων αυτοκινήτων, σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων –Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια)
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανολόγου μηχανικού.