Η επιχείρηση δραστηριοποιείται   στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ). Η επιχείρηση αναλαμβάνει  τον σχεδιασμό, μελέτη, έκδοση αδείας παραγωγής  από ΡΑΕ, αδείας εγκατάστασης, περιβαλλοντική αδειοδότηση , διαδικασία σύνδεσης με ΔΕΗ, άδεια λειτουργίας, σύνταξη, υποβολή και διαχείριση φακέλου για επιδότηση, για κάθε Ενεργειακό έργο (υδροηλεκτρικό, αιολικό, φωτοβολταικό πάρκο, συμπαραγωγή ΣΗΘ, παρέχοντας τις κατάλληλες  τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πλήρης υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου .

   Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων  όλα τα κτίρια υφιστάμενα και νέα απαιτείται να  πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας  και το κτίριο να ικανοποιεί  τα όρια κατανάλωσης ενέργειας   σύμφωνα  με την νομοθεσία . Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργειακή συμπεριφορά   εκπονούνται  ενεργειακές μελέτες για τα νεόδμητα  και υφιστάμενα  κτίρια .  Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου  αποδεικνύεται με το  πιστοποιητικό    το οποίο  προκύπτει  κατόπιν ενεργειακής επιθεωρήσεως.