ΜΕΛΕΤΕΣ  – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η επιχείρηση ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπονεί μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για όλες τις κατηγορίες χρήσεων κτιρίων ιδιωτικών και δημοσιών έργων τόσο στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας όσο και για την υλοποίηση τους ως μελέτες εφαρμογής. Αναλυτικότερα οι μελέτες που εκπονούνται είναι :

 • Μελέτη – σχεδίαση ύδρευσης
 • μελέτη – σχεδίαση αποχέτευσης – βιολογικών καθαρισμών
 • μελέτη – σχεδίαση θερμομόνωσης
 • μελέτη – σχεδίαση θέρμανσης
 • μελέτη – σχεδίαση κλιματισμού
 • μελέτη-σχεδίαση εξαερισμού
 • μελέτη – σχεδίαση ισχυρών ρευμάτων
 • μελέτη – σχεδίαση ασθενών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης
 • μελέτη – σχεδίαση καυσίμων αεριών (φυσικό αέριο, υγραέριο)
 • μελέτη – σχεδίαση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • φωτισμός οδών – κόμβων
 • μελέτη σχεδίαση ανελκυστήρων (ατόμων, φορτίων)

Χρήσεις κτιρίων

Ιδιωτικά κτίρια – Δημόσια κτίρια

 • Βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες
 • Μονοκατοικίες, συγροτήματα κατοικίων
 • Γραφεία, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα
 • Ξενοδοχεία, ξενώνες
 • Καταστήματα, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, super market, logistics
 • Συνεργεία αυτοκινητων όλων των ειδικοτητων, ΚΤΕΟ.
 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα
 • Εκπαιδευτήρια
 • Πολιτιστικά κέντρα & κέντρα διασκέδασης

Για τα δημόσια έργα, παράλληλα με την μελέτη-σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,  συντάσσονται και τα τεύχη δημοπράτησης.

(2) ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, με την σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων και την λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Στόχος της εταιρείας είναι η εφαρμογή της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας αλλά και την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση.

 

Ειδικότερα συντάσσονται μελέτες για κτίρια:

 • Κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών
 • Ξενοδοχεία, ξενώνες
 • Εκπαιδευτήρια, σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Καταστήματα, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, super market
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιομηχανικά κτίρια – αποθήκες, logistics
 • Νοσοκομειακά κτίρια, γηροκομεία, κτίρια σωφρονισμού
 • Συνεργεία , πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου, χώροι στάθμευσης οχημάτων (υπέργεια -υπόγεια).

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία που απαιτούνται στην πραγματοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ή την μετεγκατάσταση και τον εκσυγρονισμό των υφισταμένων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα  συντάσσονται περιβαλλοντικές μελέτες όπως :

 • Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαραίτητη για την χωροθέτηση μεγάλων σε έκταση και ισχύ δραστηριοτήτων
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Οδηγός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντολογικές μελέτες που αφορούν εργοστάσια, εργαστήρια, συνεργεία οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων, αρτοποιία, catering.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται   στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ). Η επιχείρηση αναλαμβάνει  τον σχεδιασμό, μελέτη, έκδοση αδείας παραγωγής  από ΡΑΕ, αδείας εγκατάστασης, περιβαλλοντική αδειοδότηση , διαδικασία σύνδεσης με ΔΕΗ, άδεια λειτουργίας, σύνταξη, υποβολή και διαχείριση φακέλου για επιδότηση, για κάθε Ενεργειακό έργο (υδροηλεκτρικό, αιολικό, φωτοβολταικό πάρκο, συμπαραγωγή ΣΗΘ, παρέχοντας τις κατάλληλες  τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πλήρης υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου .

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται :

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ & ΑΙΟΛΙΚΑ   ΠΑΡΚΑ (ΑΠΕ)

Αξιολόγηση ακινήτου ως προς την καταλληλότητα για εγκατάσταση των  Α.Π.Ε.

Προμελέτη, Οικονομική Αξιολόγηση και Εκτίμηση παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας
– Μελέτη εφαρμογής
– Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών εξοπλισμού
– Περιβαλλοντική αδειοδότηση
– Έκδοση Αδειών Παραγωγής – Εγκατάστασης, λειτουργίας
– Διαδικασία σύνδεσης με Δ.Ε.Η.- Σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ
– Σύνταξη, υποβολή, διαχείριση φακέλων μετά την έγκριση και παρακολούθηση των επενδυτικών έργων, για χρηματοδότηση από τον ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
– Επίβλεψη εγκατάστασης του έργου

 

 • ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων  όλα τα κτίρια υφιστάμενα και νέα απαιτείται να  πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας  και το κτίριο να ικανοποιεί  τα όρια κατανάλωσης ενέργειας   σύμφωνα  με την νομοθεσία . Προκειμένου να μελετηθεί η ενεργειακή συμπεριφορά   εκπονούνται  ενεργειακές μελέτες για τα νεόδμητα  και υφιστάμενα  κτίρια .  Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου  αποδεικνύεται με το  πιστοποιητικό    το οποίο  προκύπτει  κατόπιν ενεργειακής επιθεωρήσεως .

 

 

 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται :
 • Ενεργειακές μελέτες σε νεόδμητα κτίρια για το σωστό ενεργειακό σχεδιασμό του κελύφους -Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανία
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Κτίρια και Βιομηχανία σύμφωνα με Νέα Νομοθεσία.
 • Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων
 • Μετρήσεις των παραμέτρων με ειδικό εξοπλισμό(θερμοκαμερα,power analyser,ανεμομετρα,θερμομετρα,αναλυτη καυσαερίων κλπ) για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων.
 • Εκπόνηση ενεργειακών μελετών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.