ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βιομηχανικά κτίρια

 • Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας – επέκτασης – εκσυγχρονισμού
 • Απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας   (ισχύς <22 KW)
 • Εργαστήρια – εργοστάσια
 • Βιομηχανίες – βιοτεχνίες
 • Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Αποθηκευτικοί χώροι (χημικών ουσιών, υγρών ή αερίων καυσίμων)
 • Αποθήκες και επεξεργασία ανακυκλωμένων αχρήστων υλικών
 • Κατάψυξη και συντήρηση ευπαθών προϊόντων

 

Η επιχείρηση αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των μελετών και  των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας, διασφαλίζοντας  την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Η επιχείρηση, έχοντας γνώση της υπάρχουσας τεχνικής νομοθεσίας που ισχύει συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα εμπειρία, προτείνει την βέλτιστη λειτουργική, τεχνική και οικονομική λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

 • Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου
 • Σταθμοί οχημάτων
 • Πλυντήρια οχημάτων
 • Κ.Τ.Ε.Ο.

 

 • Καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος

 

 • Η επιχείρηση αναλαμβάνει την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης , ζαχαροπλαστεία , πολυκαταστημάτων τροφίμων) παρέχοντας τεχνογνωσία για  την υλοποίηση τους.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες για ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ, Κοινοτικά Προγράμματα(ενεργειακά έργα – μεταποίηση – τουρισμό)
 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη, υποβολή φακέλου για επιδότηση από Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα για οποιοδήποτε επενδυτικό έργο, καθώς και την παρακολούθηση – διαχείριση του φακέλου έως την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.
 • Συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία σε κάθε βήμα του επενδυτικού του έργου.
 • ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Επίβλεψη και διαχείριση (project management) τεχνικών έργων
 • Κατασκευή-Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή Κτιριακών Έργων